Meeste verzoeken om asiel kwamen van Joegoslaven

DEN HAAG, 4 SEPT. In augustus werden de meeste asielverzoeken ingediend door Joegoslaven.

In totaal 242 Joegoslaven vroegen in Nederland om politiek asiel, zo blijkt uit cijfers van justitie, die de plotselinge stijging van het aantal asielverzoeken uit Joegoslavië verklaart met “de voortdurende onrust in dat land”. Na Joegoslavië kwamen vorige maand de meeste asielverzoeken uit Iran (189), Roemenië (185), Somalië (126), China (117), Polen (103), Sovjet-Unie (98), Sri Lanka (74), Ethiopië (66) en Turkije (63). In augustus hebben zich 1825 nieuwe asielzoekers aangemeld. Dat is meer dan in de maand juli, maar minder dan in dezelfde maand in 1990. Vorig jaar om deze tijd deed zich een explosieve stijging van asielverzoeken van Roemenen voor. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben 12.825 mensen in Nederland asiel aangevraagd. In dezelfde periode van 1990 bedroeg dat aantal 13.072. Voor het eerst liggen de cijfers lager dan in 1990. Vorig jaar werden er ruim 21.000 asielverzoeken gedaan. De prognose voor dit jaar bedroeg maximaal 24.000.