Management Share duikt in rode cijfers

Het al aangekondigde grote verlies over de eerste helft van 1991 van het automatiseringsbedrijf Management Share bedraagt 3,2 miljoen gulden.

In de eerste helft van 1990 was er een winst van 0,9 miljoen gulden. Voor saneringsmaatregelen is 2,1 miljoen gulden opzij gezet. De directie verwacht geen positief jaarresultaat. Behalve deze 2,1 miljoen voorziening werd nog 2,7 miljoen gulden afgeschreven op belangen en vorderingen.