Justitie beslist voortaan alleen over asielverzoeken

DEN HAAG, 4 SEPT. De minister van buitenlandse zaken verliest zijn vetorecht bij de beoordeling van asielverzoeken. Justitie zal in toekomst zelfstandig asielaanvragen beoordelen. Dit bleek gisteravond tijdens de voortzetting van het debat in de Tweede Kamer over de wijziging van het asielbeleid.

Minister Hirsch Ballin (justitie) legde zich neer bij de wens van de Tweede Kamer om het zogeheten overeenstemmingsvereiste tussen Justitie en Buitenlandse Zaken af te schaffen.

Eerder had PvdA-woordvoerder Van Traa een amendement ingediend waarin het betreffende wetsartikel wordt geschrapt “als extra stimulans om tot snellere besluitvorming te komen”. CDA, D66 en VVD steunden dat amendement.

De Tweede Kamer en de bewindslieden van justitie en WVC blijven van mening verschillen over de instelling van de zogeheten Kort Verblijf Centra. Hierin zouden afgewezen asielzoekers in afwachting van hun uitwijzing moeten worden ondergebracht volgens de plannen van het kabinet. De verschillende politieke partijen vrezen echter dat centra zullen uitgroeien tot “kampen der uitzichtlozen”. D66-woordvoerder Wolffensperger zei te vrezen dat deze centra van hetzelfde opschrift voorzien moeten worden als de hel in Dante's La Divina Commedia: “Laat elke hoop varen, gij die binnentreedt.”

Minister d'Ancona (WVC), verantwoordelijk voor de opvang van de asielzoekers, hield vandaag echter vast aan de Kort Verblijf Centra. d'Ancona vond dat de verschillende Kamerleden “merkwaardig inconsistent” waren. Volgens haar is het logisch dat er onderscheid gemaakt wordt bij de opvang van de verschillende categorieën asielzoekers. De Kort Verblijf Centra betekenen volgens d'Ancona een verbetering ten opzicht van de huidige opvang: “Nu zijn de asielzoekerscentra voor veel mensen "kampen der uitzichtlozen'. Het is eerlijker de consequentie te trekken uit het snelle scheiden van verschillende groepen asielzoekers en om daarvoor Kort Verblijf Centra te gebruiken.”

Staatssecretaris Kosto (justitie) liet gisteravond echter ook de mogelijkheid open om de centra voor kort verblijf te schrappen. Daarbij gaf hij aan dat dit dan wel grote consequenties zou hebben voor de versnelling van de procedures.

Gisteren bleek verder dat de PvdA grote problemen heeft met het feit dat de nieuwe asielprocedure geen fatale termijnen kent, zoals in het advies van de commissie-Mulder werd voorgesteld. PvdA-woordvoerder Van Traa was bovendien mordicus tegen de nu voorgestelde mogelijkheid om asielzoekers desnoods te interneren en tegen het nieuwe artikel 7a dat het mogelijk maakt vreemdelingen “op te houden aan de grens”. Hierdoor wordt er een verschil in behandeling geschapen tussen asielzoekers die Nederland over land binnenkomen en asielzoekers die per schip of vliegtuig binnenkomen. De PvdA en D66 vinden dat alle asielzoekers moeten worden opgevangen in de Opvang- en Onderzoekscentra. De PvdA is bereid een uitzondering te maken voor Schiphol-Oost en voor een nieuw te bouwen gelijksoortig opvangcentrum in de buurt van Rotterdam, maar wil niet dat 7a geldt voor alle havens en vliegvelden van Nederland.