Jeltsin: reductie van kernwapens dringend nodig

MOSKOU, 4 SEPT. Boris Jeltsin, de leider van de Russische Federatie, wil dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hun kernwapenarsenalen drastisch verminderen.

Jeltsin zei dit gisteren in een vraaggesprek met het Amerikaanse kabelstation CNN. Volgens Jeltsin gaat de in de START-besprekingen overeengekomen inkrimping van strategische kernwapens niet ver genoeg. “Ik geloof dat een vermindering met 50 procent geen belangrijke overwinning betekent, wanneer vijf procent van alle kernwapens voldoende is voor de totale uitroeiing van de wereld”, aldus Jeltsin, die ook voorstelde een einde te maken aan het ondergronds testen van kernwapens door alle nucleaire mogendheden. Hij zei Bush opnieuw te zullen vragen om een einde te maken aan het ondergronds testen. Hij herhaalde zijn eerder uitspraken dat de Rusland bereid was alle nucleaire wapens af te schaffen.

Volgens Jeltsin wordt in de Sovjet-Unie thans een comité opgericht dat het beheer voert over de strategische wapens, “zodat deze niet misbruikt kunnen worden door extremisten van links of van rechts. In het comité zitten president Gorbatsjov, Jeltsin en de leiders van tien andere republieken. Volgens Jeltsin was het noodzakelijk alle naar schatting 27.000 nucleaire wapens van de Sovjet-Unie vanuit afzonderlijke republieken over te brengen naar het grondgebied van de Russische federatie. Dat zou een grotere veiligheid garanderen. Voorafgaand aan de coup zou het Rode Leger al een begin gemaakt hebben met het overbrengen van mobiele SS-24 raketten naar Russisch gebied.

Hij zei te verwachten dat Kazachstan, waar een deel van de kernwapens nu nog is ondergebracht, zich binnenkort zal uitroepen tot kernwapenvrij gebied, in navolging van de Oekraïne.

Jeltsin zei een “bijna volledig vertrouwen” te hebben in president Michail Gorbatsjov, die hij beschouwde als “een ander mens”. De mislukte coup zou Gorbatsjovs “politieke leven verlengd” hebben, omdat hij nu een laatste kans gekregen zou hebben “om te bewijzen dat hij een democraat is”. Hoewel Gorbatsjov in Jeltsins ogen aan politiek gewicht gewonnen zou hebben, zou hij een verkiezing op dit ogenblik niet kunnen winnen, aldus Jeltsin voor de Amerikaanse kabelzender. (AP, Reuter)