Hoogovens mag afvalwater lozen

DEN HAAG, 3 SEPT. Rijkswaterstaat en Hoogovens IJmuiden zijn het bijna eens over het lozen van chroom door het bedrijf.

Dat bleek gisteren voor de Raad van State, waar Hoogovens het opleggen van een dwangsom wegens chroomlozingen aanvocht. Hoogovens loosde in oktober vorig jaar en in januari en februari van dit jaar afvalwater met een te hoge concentratie chroom. Rijkswaterstaat legde om nieuwe lozingen te voorkomen vervolgens een dwangsom op variërend van 20.000 tot 100.000 gulden voor elke volgende lozing. Volgens Hoogovens waren de concentraties uitschieters. Bij normale lozingen zou slechts een fractie in het oppervlaktewater terechtkomen. De oorzaak destijds was een vermoedelijke lekkage in een pijpleiding. Rijkswaterstaat gaf te kennen dat ze een dwangsom overbodig vindt als Hoogovens garandeert dat er geen nieuwe "uitschieters' in het afvalwater terecht komen.