"Gemiddelde stijging' lonen verpleegkundigen

ROTTERDAM, 4 SEPT. Verpleegkundigen hoeven niet te rekenen op een meer dan gemiddelde loonstijging. Dat liet staatssecretaris Simons (volksgezondheid) de verzamelde leden van Nieuwe Unie '91 weten op hun oprichtingscongres in de Utrechtse Jaarbeurs. Nieuwe Unie '91 is de nieuwe beroepsorganisatie voor verplegenden en verzorgenden die vandaag is ontstaan uit een fusie van de NMV en de VVIO.

Aanleiding voor het ontstaan van de VVIO eind 1988 was juist de klacht over de structurele achterstand in betaling van verpleegkundigen. Alle acties van de afgelopen jaren hebben wel geld opgeleverd om extra mensen aan te trekken en zo de werkdruk te verlichten, maar niet om de lonen veel meer te verhogen dan in andere sectoren. De grote achterstand in betaling van verpleegkundigen in vergelijking tot categorieën als leraren en politie-agenten bestaat nog onverminderd.

Simons schetste zijn dilemma: hij moest kiezen tussen meer loon enerzijds en werkgelegenheid, vermindering van werkdruk en het oplossen van allerlei knelpunten in de zorg anderzijds. Hij koos voor het laatste. “Een goed werkklimaat wordt volgens mij terecht vaak belangrijker gevonden dan een hoger loon”, troostte de staatssecretaris de menigte. “Herwaardering van de verplegende en verzorgende beroepen zal vooral moeten gebeuren door het besef bij anderen van uw onmisbaarheid, door goed overleg op instellingsniveau, door organisatievernieuwing, loopbaanbeleid, nieuwe opleidingswegen, en door de aanpak van de werkdruk. En waar ik daar wat aan kan doen zal ik dat niet nalaten.” Werknemers in het bedrijfsleven dienden volgens Simons hun verantwoordelijkehid te nemen door hun looneisen te matigen, opdat de lonen in de collectieve sector in tenminste niet verder achterop zouden raken.