Elsevier in joint venture in VS

Elsevier heeft met TRW uit Cleveland (Ohio) een "joint venture' onder de naam TRW REDI Property Data opgericht waarin beider activiteiten op het gebied van onroerend-goedinformatie worden samengevoegd.

Het nieuwe in Riverside (Californië) gevestigde bedrijf biedt werk aan 1.400 mensen in 29 vestigingen die in 35 staten van de Verenigde Staten diensten aanbieden. Geleverd wordt aan ongeveer 40.000 afnemers, voor het merendeel in de stedelijke gebieden van de Verenigde Staten.