Bundesbank verrast met introductie noviteit

AMSTERDAM, 4 SEPT. Deze week heeft de Duitse centrale bank de financiële markten met een nieuwtje verrast. De volgende "reguliere' Repo-Tender zal namelijk uit drie tranches bestaan, van respectievelijk 14, 28 en 63 dagen. Voor de eerste maal is een tranche met een looptijd van slechts twee weken aangeboden. Op deze manier heeft de Bundesbank een additioneel instrument gecreëerd, waarmee de geldmarkt kan worden gestuurd, omdat de expiratiedata van de Tenders meer over de maand zijn verspreid. De flexibiliteit van de Bundesbank is met andere woorden vergroot.

Of deze introductie te maken heeft met de gebeurtenissen van vorige week is onduidelijk. Het gezamenlijke Duitse bankwezen werd namelijk - de belastingafdrachten waren groter dan verwacht - geconfronteerd met een lege kas. In de markt waren onvoldoende middelen aanwezig om de banken tegemoet te komen. Het gevolg was vanzelfsprekend een sterk oplopende daggeld-rente; zelfs tot boven het recent verhoogde Lombardtarief (thans 9,25 procent). De nood was zo hoog, dat een aanzienlijk beroep, ten bedrage van D-mark 7,8 miljard, moest worden gedaan op de Lombardfaciliteit. De Bundesbank kwam na het weekeinde de banken direct te hulp met een tweedaagse Repo-Tender van D-mark 4,3 miljard, waardoor een deel van de D-mark 7,8 miljard kon worden afgelost. Deze maatregel lijkt erop te duiden, dat de Bundesbank poogt een relatief brede marge tussen de marktrente en het Lombardtarief te bewerkstelligen en te handhaven. Deze handelswijze is bovendien in overeenstemming met de recente uitlatingen van Schlesinger, de Bundesbankpresident, waarin hij betoogt dat een renteverhoging thans ongewenst is.

In tegenstelling tot de Duitse lag de Nederlandse geldmarkt, getuige de weekstaat van De Nederlandsche Bank, er de afgelopen week rustig bij. De daggeldrente kon tot onder de 9 procent sluipen, als gevolg van de ruime geldmarktverhoudingen. Het gezamenlijke bankwezen kon in deze situatie een besparing van 1 procentpunt op het contingent realiseren. Thans is 43 procent van de periode verstreken en 42 procent van het toelaatbare beroep verbruikt. De ruimte op de geldmarkt werd veroorzaakt door een tamelijk genereuze speciale belening van 3,6 miljard gulden, die afgelopen maandag afliep.

Deze is inmiddels vervangen door een achtdaagse speciale belening van 3,5 miljard tegen het ongewijzigde tarief van 9 procent. Voorts is de nieuwe geldmarktkasreserve aanzienlijk kleiner dan de vorige: de banken zijn verplicht van 3 tot en met 17 september 5,3 miljard gulden in de kas van De Nederlandsche Bank aan te houden, tegen 9,1 miljard gulden de twee weken daarvoor. Kennelijk anticipeert De Nederlandsche Bank op geldmarktverkrappende betalingen aan de overheid.

Thans is de schatkist echter nog leeg, hoewel de overheid haar "roodpositie' wist terug te brengen van 3,9 miljard gulden naar 1,3 miljard gulden.

Bron: NMB Postbank Groep