Bonden reageren furieus; Uitkering aan ambtenaren moet omlaag

DEN HAAG, 4 SEPT. Het kabinet wil de uitkeringen voor werkloze ambtenaren - de zogeheten wachtgeldregeling - verlagen naar het niveau en de duur van de werkloosheidswet. Minister Dales (binnenlandse zaken) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dales heeft maandag de centrales voor rijksambtenaren op de hoogte gebracht van de kabinetsplannen; afgelopen vrijdag bereikte de ministerraad overeenstemming om de uitkering voor werkloze ambtenaren gelijk te trekken met werknemers in het bedrijfsleven.

De amtenarencentrales hebben vanmorgen furieus gereageerd op de kabinetsplannen. “Echt ongehoord wat het kabinet ons nu weer flikt”, zegt de woordvoerder van de bij de FNV aangesloten Algemene Centrale voor Overheidspersoneel. Volgens de ACOP is het onjuist om de wachtgeldregeling te vergelijken met de WW omdat in het bedrijfsleven ook nog zogenoemde bovenwettelijke uitkeringen gelden.

De christelijke centrale van overheids- en onderwijspersoneel spreekt van een “grove inbreuk” en noemt de overheid “een uiterst onbetrouwbare werkgever”. Volgens de CCOOP heeft de overheid de afgelopen jaren op grote schaal de wachtgeldregeling “misbruikt” om in het kader van afslankings- en bezuinigingsoperaties grote aantallen ambtenaren af te stoten. En nu wordt de rekening gepresenteerd.

De nieuwe wachtgeldregeling levert na 1995 een besparing op van 375 miljoen gulden bij de rijksambtenaren, militair personeel en onderwijs. Voor deze drie groepen keert de overheid dit jaar ruim 1.100 miljoen gulden uit.

Afgelopen zaterdag werd al bekend dat minister Ritzen (onderwijs) de hoogte van de wachtgelden in het onderwijs wil verlagen tot het niveau van de werkloosheidswet. Ritzen wil deze uitkering aanvullen met een bedrag dat gemiddeld in het bedrijfsleven wordt uitgekeerd. In 1993 moet dit al een besparing opleveren van 150 miljoen gulden, oplopend tot ruim 190 miljoen gulden in 1994.

Ontslagen ambtenaren hebben recht op een wachtgeldregeling gedurende een periode die afhankelijk is van hun diensttijd. In vergelijking met het bedrijfsleven zijn de ambtelijke wachtgelden vaak hoger en lopen ze langer door.

Dales wil de stroomlijning van de wachtgelden naar het WW-model in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen voor 1992 aan de orde stellen en ze uiterlijk 1 januari 1993 laten ingaan. Voor de wijziging is de steun van een meerderheid van de ambtenarencentrales nodig.