Amsterdams politiekorps stopt werving

AMSTERDAM, 4 SEPT. De werving van 800 vrijwilligers voor het Amsterdamse politiekorps is voorlopig opgeschort. Dit is gisteren besloten na overleg tussen de korpsleiding en de dienstcommissie van het Amsterdamse politiekorps.

De dienstcommissie en de politiebonden zijn verontwaardigd dat de korpsleiding niet vooraf over het plan heeft overlegd. “Dit is zeer vreemd. Mede omdat het plan grote consequenties met zich meebrengt. De agenten die nu in het korps zitten zullen de vrijwilligers immers intensief moeten begeleiden”, aldus B. Driessen, voorzitter van de dienstcommissie. De korpsleiding gaat het plan nu alsnog met de dienstcommissie bespreken.

Alle gemeenteambtenaren van Amsterdam ontvingen vorige week bij hun salarisstrook een wervingsfolder waarmee ze zich konden aanmelden voor het project. De antwoordkaart is inmiddels door 200 ambtenaren geretourneerd. Met de vrijwilligers hoopt de politie iets te kunnen doen aan het personeelstekort dat op dit moment ongeveer 100 politiemensen bedraagt.

De afdeling Amsterdam van de Nederlandse Politiebond heeft grote twijfels bij de inzet van "amateurs' bij de politie. “Dit plan biedt geen structurele oplossing voor de onderbezetting van het korps”, zegt J. van Geffen, secretaris van de afdeling Amsterdam.

Het personeelstekort heeft gisteren geleid tot sluiting van het wijkteambureau Rivierenbuurt. Tevens liep het overleg vast tussen burgemeester Van Thijn en de politiebonden over verbetering van de sterkte van het korps. Volgens Geffen is “de actiebereidheid in het Amsterdamse korps groeiende”. De gezamenlijke politiebonden overleggen komende weken over mogelijke acties.