"Aanpak milieu Sovjet-Unie nodig'

GENEVE, 4 SEPT. De groeiende ecologische problemen van de Sovjet-Unie moeten worden opgelost door geld vrij te maken uit het defensie-budget. Dat heeft de Sovjet-minister voor milieuzaken, Nicolai Vorontsov gisteren gezegd op een persconferentie in Genève, waar hij deelneemt aan voorbereidende besprekingen voor de internationale milieuconferentie die het komende jaar gehouden wordt in Rio de Janeiro.

Volgens Vorontsov geeft de Sovjet-Unie op dit moment slechts een procent van het bruto nationaal produkt uit aan verbetering van het milieu; minder dan de helft van de 25 miljard roebel die volgens het jongste meerjarenplan voor milieuverbetering jaarlijks daarvoor nodig zouden zouden zijn. Het defensiebudget bedraagt thans een kwart van het BNP. Vorontsov zei te verwachten, dat de nieuwe confederale vorm van de Sovjet-Unie behalve een gecentraliseerde defensie ook een centraal lichaam voor milieuzaken blijft omvatten. “Het is nodig dergelijke krachten te bundelen omdat in vrijwel alle republieken soortgelijke problemen spelen op ecologisch gebied,” aldus Vorontsov, die hierbij aantekende dat daartoe nog veel bureaucratische barrières geslecht dienen te worden.

Omstreeks twintig procent van het totale grondgebied van de Sovjet-Unie zou sterk vervuild zijn, terwijl daarboven nog 35 procent daarvan rechtstreeks of indirect te lijden zou hebben. Vorontsov voegde hieraan toe dat “45 procent van ons grondgebied geheel maagdelijk” zou zijn, “ofwel acht procent van het aardoppervlak.” (AFP, AP)