VVD: relatie Suriname desnoods verbreken

DEN HAAG, 3 SEPT. Nederland moet een dikke streep halen door de relaties met Suriname als een Gemenebest-achtige constructie met dat land niet lukt. Nederland moet dan proberen Suriname onder internationale druk te zetten. Militaire actie mag daarbij niet worden uitgesloten.

Dat zei VVD-fractieleider F. Bolkestein gisteravond op een spreekbeurt in Den Haag. Aan militair ingrijpen zijn volgens Bolkestein wel twee voorwaarden verbonden. Er moet eerst een verzoek komen van de Surinaamse regering. Een militair optreden kan slechts geschieden in samenwerking met andere landen.

“Maar laten Bouterse en zijn makkers één ding goed in hun oren knopen. Wij kunnen in Nederland niet tolereren dat onze overheid wordt geïnfiltreerd door de Surinaamse cocaïnemafia. En de VVD zal erop toezien dat de Nederlandse regering niet lankmoedig optreedt tegen deze bedreiging van onze rechtstaat.”

“De indianenverhalen van drie jaar geleden over de infiltratie van de Surinaamse drugsmafia in het Nederlandse bankwezen, de overheid en zelfs het justitiële apparaat blijken nu een keiharde werkelijkheid”, aldus Bolkestein. “In 1988 waarschuwde mijn voorganger Joris Voorhoeve voor de betrokkenheid van de Surinaamse militairen bij de cocaïnehandel. Hij kreeg weinig respons.”

Bolkestein zei gisteravond dat hij al in december erop heeft gewezen dat Nederland in zijn relaties met Suriname op een kruispunt staat. Nederland zal volgens hem stappen moeten ondernemen om de verhouding tussen beide landen te veranderen. Daarbij zal Nederland op allerlei terreinen directe bijstand moeten verlenen om tot een normalisatie van de Surinaamse samenleving en economie te komen.

Bolkestein wil dat Nederland Suriname helpt bij het beter laten functioneren van het staatsapparaat op zowel economisch als justitieel terrein. Daarbij zouden ook Surinamers die in Nederland wonen en een goede opleiding hebben genoten moeten worden betrokken.