Verzekeringsmarkt Lloyds verliest duizenden beleggers

LONDEN, 3 SEPT. Meer dan 3500 van de 27.000 welgestelde individuen die hun rijkdom beleggen in de verzekeringsmarkt van Lloyds, de zogeheten names, zullen naar verwachting nog voor het einde van dit jaar hun geld terugtrekken. Nog eens 3000 zullen daartoe worden gedwongen, omdat ze niet langer rijk genoeg zijn.

Dat zeiden gisteren bronnen bij Lloyds die niet nader geïndentificeerd willen worden.

Afgelopen zaterdag was de officiële dag waarop de names zich konden terugtrekken, maar volgens een woordvoerder van Lloyds is deze datum “flexibel”. Volgens haar is het nog onmogelijk om het preciese aantal mensen te bepalen dat zich uit Lloyds terugtrekt.

De exodus kwam op gang nadat Lloyds forse verliezen begon te lijden, volgens de archaïsche boekhoudmethoden van Lloyds 509 miljoen pond (1,7 miljard gulden) over 1988, het laatste jaar waarover de meest recente cijfers bekend zijn. Reusachtige verliezen worden voorspeld vor het boekjaar l989 en l990. In 1988 maakte 71 procent van de names verliezen, die overigens uiteenlopend waren gespreid over de verschillende groepen names, de zogeheten syndicaten.

Onder de 300 jaar oude regels van Lloyds geven de names, waaronder 62 Conservatieve leden van het parlement, onbeperkte zeggenschap aan Lloyds voor het uitkeren van verzekeringsclaims. (UPI)