Studentenbond krijgt veel klachten over beurzenstelsel

ROTTERDAM, 3 SEPT. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) krijgt dagelijks meer dan zestig klachten en vragen binnen over de studiefinanciering en de openbaar vervoerkaart. Gisteren presenteerde de bond een eerste evaluatie van de klachtenlijn.

Volgens LSVb-voorzitter R. Damen zit de Informatiseringsbank, de instantie die beurzen verstrekt, nog altijd met een achterstand van twee maanden in de verwerking van mutaties bij studiefinanciering. Jaarlijks worden volgens de studentenbond zo'n tienduizend studenten gedupeerd door fouten van de bank, iets meer dan één procent van het totaal aantal mensen dat studiefinanciering krijgt.

Over het huidige beurzenstelsel bestaat grote onduidelijkheid, blijkt voorts uit de evaluatie. Door de talrijke veranderingen die de afgelopen tijd zijn ingevoerd of die zijn aangekondigd, is er vrijwel niemand meer die nog enig overzicht heeft, aldus Damen. Hij pleitte voor rust aan het front. Damen wil ook dat een gemeenschappelijke projectgroep van studentenbonden en het ministerie een nieuw, eenvoudig beurzenstelsel opzet dat past in een “geïntegreerd inkomensstelsel voor jongeren”.

Een groot deel van de vragen en klachten heeft betrekking op de openbaar vervoerkaart. Er wordt met name geklaagd over de strakke regels die bij de verstrekking en de inname van de kaart worden gehanteerd.

Gisteren werd bekend dat volgens berekeningen van de Informatiseringsbank de minister van onderwijs met de onlangs ingevoerde maatregelen tot 1995 ruim 250 miljoen gulden meer bezuinigt dan hij de Tweede Kamer heeft gemeld. Volgens de bank leveren de beperking van het recht op een basisbeurs in het hoger onderwijs en de verlaging van de leeftijdsgrens van dertig tot 27 jaar de komende vier jaar 338 miljoen gulden op. Ritzen heeft hiervoor 85 miljoen ingeboekt. Hij gaat er vanuit dat studenten voortaan op jongere leeftijd beginnen. Al eerder werd bericht dat het onlangs ingevoerde pakket bezuinigsmaatregelen ongeveer structureel tweehonderd miljoen gulden meer oplevert dan vermeld.