Resultaat Rodamco 2,5 pct eerste zes maanden

Rodamco, het onroerend-goedfonds van de Robeco Groep, heeft in de eerst zes maanden van het lopende boekjaar (1 maart - 31 augustus) een direct beleggingsresultaat behaald van 2,8 procent per aandeel.

Het directe beleggingsresultaat bestaat uit huurinkomsten, dividenden en interest, minus beheerskosten en rentelasten. Het indirecte beleggingsresultaat dat is samengesteld uit het saldo van de waardeveranderingen onroerend goed, koersverschillen op aandelen in andere maatschappijen en uit valutakoersverschillen had een licht negatief effect van 0,3 procent per aandeel. De "performance', het totale beleggingsresultaat per aandeel, kwam daarmee uit op ongeveer 2,5 procent.

De door Rodamco opgegeven intrinsieke waarde per aandeel was op 31 augustus 67,20 gulden. De beurskoers vertoont sinds 24 september 1990 een fors disagio ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dit ontstond nadat door een overweldigend marktaanbod Rodamco werd gedwongen de tot dan gebruikelijke interventie dor middel van inkoop van eigen aandelen te staken. Hierdoor onderging de beurskoers een aanzienlijke daling. Eind augustus sloot de koers op 53,70 gulden (met een disagio van ruim 20 procent).

Op basis van de beursnotering en rekening houdend met het uitgekeerde dividend (3,40 gulden in contanten en 2 procent in aandelen) is in de eerste zes maanden een resultaat behaald van 5,8 procent.

Gemeten in lokale valuta is de portefeuille onroerend goed in Groot-Brittannië opnieuw afgewaardeerd, dit keer met 10 procent. In het voorgaande boekjaar vond hier een afwaardering plaats van 23 procent. Een lichte afwaardering was noodzakelijk in de Verenigde Staten, terwijl de bezittingen op het Europese vasteland iets in waarde toenamen. De totale waardedaling van het onroerend goed werd de afgelopen zes maanden nagenoeg gecompenseerd door koerswinsten op buitenlandse valuta's.