Raad: veel te weinig vrouwen in politiek

DEN HAAG, 3 SEPT. Politieke partijen moeten plannen opstellen om het aantal vrouwen in politieke functies te vergroten, aldus een advies van de Emancipatieraad aan de ministers van WVC, binnenlandse zaken en sociale zaken.

Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in politiek en openbaar bestuur, constateert de raad. Als politieke partijen geen plannen opstellen, kan de overheid voorwaarden stellen aan de subsidies die aan de politieke partijen worden verstrekt. In zijn advies, waarin een reeks aanbevelingen is opgenomen om de deelname van vrouwen aan politiek en openbaar bestuur te vergroten, schrijft de Emancipatieraad dat het onlangs door de Eerste Kamer vastgestelde Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties daartoe de mogelijkheden biedt.