Personeel Stedelijk Museum heeft zwijgplicht over doek van Newman

AMSTERDAM, 3 SEPT. De staf van het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft "absolute zwijgplicht' ten aanzien van het gerestaureerde schilderij van Barnett Newman, Who's afraid of red, yellow and blue III. Conservatoren noch restaurateurs is het toegestaan dichter bij het doek te komen dan tweeënhalve meter. Dat is de afstand die het publiek in acht moet nemen. Dit hebben ingewijden van het museum vanmorgen meegedeeld. Museum-woordvoerder Bertheux zei desgevraagd dat de museumstaf op de dag van de persconferentie, 16 augustus, in de gelegenheid is gesteld het gerestaureerde werk te bekijken.

De commissie van het Stedelijk Museum in Amsterdam die de afgelopen jaren de restauratie heeft begeleid van Newmans schilderij bereidt een rapport voor over het restauratie-proces, dat begin oktober gepresenteerd zal worden aan de Amsterdamse wethouder van cultuur, M. Baak. Inmiddels heeft het Amsterdamse gemeenteraadslid E.C. Bakker (D66) aan de raadscommissie voor cultuur gevraagd de restauratie van Newmans doek op de eerstvolgende vergaderagenda te zetten.

Het museum wenst ook geen mededelingen te doen over de recente aantijgingen van Ernst van de Wetering, hoogleraar kunstgeschiedenis en restauratie-deskundige, als zou de Amerikaanse restaurateur Daniel Goldreyer, die bijna vier jaar aan het doek heeft gewerkt, een oplichter zijn. Van de Wetering uitte op 16 augustus in deze krant al sterke twijfel over de door Goldreyer toegepaste methoden. Goldreyer beweert het met lange, horizontale messtrepen beschadigde doek, puntje voor puntje te hebben hersteld. Volgens Van de Wetering is simpelweg de verfroller gehanteerd. In Het Parool van afgelopen zaterdag herhaalde Van de Wetering zijn twijfels. Hij beweerde dat er nu “een kopie van een half miljoen gulden, een slechte kopie” in het museum hangt.

Eerdere pogingen van deze krant om in New York in contact te komen met restaurateur Goldreyer zijn steeds tegengehouden door het museum, omdat “het niet geheel ongebruikelijk is om tijdens restauratie-processen anderen oordelen en suggesties ten laten geven”, aldus de woordvoerder. Het restauratie-rapport van Goldreyer, waarin het herstel van het doek van begin tot eind wordt beschreven, is niet openbaar gemaakt. De museum-commissie zal dit rapport in haar eigen evaluatie verwerken. Ook wethouder Baak zal, volgens de museum-woordvoerder, waarschijnlijk geen inzage krijgen in Goldreyers rapportage.

Museumdirecteur Beeren was vanmorgen onbereikbaar voor commentaar. Hij heeft in een ingezonden brief aan Het Parool schriftelijk gereageerd op de uitlatingen van Van de Wetering. Niemand in het museum beschikt over een kopie van deze brief.