Organisaties: meer rust in Waddenzee

HARLINGEN, 3 SEPT. De Waddenvereniging en de Vogelbescherming dringen en in een brief aan sttatssecretaris Gabor (landbouw) op aan om de natuurbeschermingsgebieden in de Waddenzee beter te beschermen tegen de luchtvaart en recreanten.

Vooral op Engelsmanplaat, een belangrijke vluchtplaats voor vogels, de broedplaats Rif en op de Richel bij Vlieland wordt de rust verstoord door toeristen. Beide organisaties willen een betere bewaking van de natuurgebieden en meer voorlichting aan het publiek.