Onderzoek naar infiltratie bij politie in Amsterdam

AMSTERDAM, 3 AUG. De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, drs. E. Nordholt heeft vanochtend op een persconferentie verklaard dat er op basis van informatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) onderzoeken binnen zijn korps zijn begonnen naar infiltratie door de Surinaamse drugsmafia.

Uit het onderzoek is tot nu toe nog geen enkel concreet geval bekend geworden van infiltratie.

De hoofdcommissaris weigerde in te gaan op de inhoud van de gesprekken met de BVD, noch op de aard van de informatie die de BVD heeft aangedragen. Op de vraag of hij er gerust op is dat zijn korps is gevrijwaard van infiltratie door de Surinaamse drugswereld, antwoordde hij na enig nadenken: “Zolang het tegendeel niet blijkt kan ik niets anders uitspreken”.

Nordholt ontkende het bericht in deze krant van gisteren dat de overplaatsing begin dit jaar van de coördinator minderheden binnen zijn korps verband houdt met onregelmatigheden. Welingelichte justitiële bronnen verzekeren echter dat de coördinator mensen heeft aangenomen die rechtstreeks in contact staan met het drugskartel van Paramaribo, zo is uit informatie van politie-inlichtingendiensten gebleken.

Nordholt heeft vanochtend op de persconferentie ook zijn waardering uitgesproken voor de Surinaamse collega's binnen het Amsterdamse korps.