Mr. Wanda N. Everts (34) is benoemd tot rechter ...

Mr. Wanda N. Everts (34) is benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Zwolle.

Everts is nu part-time gerechtsauditeur bij en tevens rechter-plaatsvervanger in dat college.