Mr. A. C. Haverkate (33) en mr. J. M. van Wouw ...

Mr. A. C. Haverkate (33) en mr. J. M. van Wouw (49), beiden rechter in de arrondissementsrechtbank te Alkmaar, zijn benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Haarlem en Utrecht.