"Markt voor leasen van vliegtuigen is ziek'

ROTTERDAM, 3 SEPT. De markt voor vliegtuigleningen en leases is ziek, zo concludeert Fitch Investors Service, een onderzoeksbureau naar kredietwaardigheid in Wall Street in een gisteren verschenen rapport. Volgens Fitch-analisten Nancy Stroker en Valerie Gerard zijn er momenteel zoveel niet-verhuurde of geleasde vliegtuigen in de wereld dat velen zullen worden afgeschreven. Met alle onforuinlijke gevolgen van dien voor de ondernemingen die ze financierden. Daarom stellen beide onderzoekers vast: plekken in de portefeuilles van financiële instellingen.

“Recente marktactiviteit toont een alarmerende toename met 50 procent van het aantal vliegtuigen dat wacht om te worden verhuurd of geleased”, aldus het Fitch-rapport. Werden eind 1990 545 vliegtuigen aangeboden, afgelopen juni waren dat er al 840. Tegelijkertijd daalde het aantal transacties met 50 procent. Als oorzaken worden genoemd de verminderde vraag naar vliegtuigen over de laatste achttien maanden, de malaise in de luchtvaartindustrie en het feit dat met name in de Verenigde Staten een hele reeks luchtvaartmaatschappijen uitstel van betaling heeft gevraagd.

çFitch meldt dat investerings-"pools', opgericht om vliegtuigen te kopen en te leasen aan maatschappijen, scherp hebben gesnoeid op dividenden en sterk zijn afgenomen in waarde. Tot de zwaarder getroffen instellingen behoren Concord Leasing, Chrysler Financial Corp., General Electric Capital Co., McDonnell Douglas Finance Corp., en Westinghouse Credit Corp. Vliegtuigleningen en leases belopen in hun portefeuilles ruim 3 miljard dollar.

Toch heeft dit, volgens Fitch, nog geen directe gevolgen voor de kredietwaardigheid van deze instellingen. Want de waarderingen beslaan een driejarige periode en nog steeds wordt verwacht dat het overschot aan vliegtuigen een tijdelijk probleem zal blijken. Dat blijft ook de hoop van de grote vliegtuigbouwers in de wereld die binnen afzienbare tijd een herstel van de vliegtuigmarkt voorspellen.

"s Werelds grootste vliegtuig-leasebedrijf, GPA in Ierland, waarschuwde onlangs dat zijn winsten dit jaar “tamelijk bescheiden” zullen uitvallen. Dit bedrijf, met orders voor 70 Fokker 100's één van de belangrijkste klanten van Fokker, zag zijn winst vorig jaar nog uitkomen op 280 miljoen dollar, een stijging met 22 procent vergeleken met 1989. GPA-voorzitter Tony Ryan waarschuwt echter tegen “overreacties op korte termijnfactoren” en “een overdreven sombere perceptie van de burgerluchtvaartsector”.