Kok krijgt steun voor onderzoek subsidies

DEN HAAG, 3 SEPT. Minister Kok (financien) heeft van de regeringspartijen CDA en PvdA steun gekregen voor zijn onderzoek naar het effect van subsidies. Dat bleek gisteren in een debat in de Tweede Kamer over het subsidiebeleid.

Over twee weken - op Prinsjesdag- krijgt de Kamer te horen hoe het kabinet het onderzoek wil gaan aanpakken en om welke regelingen het gaat. Het ministerie van economische zaken blijft waarschijnlijk buiten schot.

Het onderzoek is een vervolg op de zogenoemde heroverwegingsoperatie in het kader van de Tussenbalans. Bij het opmaken van de Tussenbalans in februari is besloten dat er in deze kabinetsperlode voor 3,1 miljard gulden moet worden bezuinigd op de subsidies. De uitwerking van dat besluit is een onderdeel van de plannen die het kabinet op PrlnsJesdag gaat presenteren.

Het kabinet praat deze week over de voorstellen van minister Kok om vooral de subsidies van de ministeries van volkshuisvesting, landbouw, WVC, onderwijs, en sociale zaken aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Minister Kok sprak in het debat de hoop uit dat bij het onderzoek niet alle aandacht komt te liggen bij "bezuinigen, bezuinigen. bezuinigen", maar dat er serieus aandacht wordt besteed aan de vraag waarom een bepaalde subsidie wordt versterkt.

De minister van financien kondigde aan dat de heroverwegingsrapporten in het voorjaar van 1992 worden gepubliceerd. "Hopelijk is dan de druk van de bezuinigingsketel, door een meer bestuurlijke kijk op subsidies", zei Kok. In het onderzoek komt met name de vraag aan de orde of de subsidieregeling nog wel voldoet aan de oorspronkelijke opzet en of de uitvoering niet veel te ingewikkeld is geworden.

Volgend jaar - na de publikatie van de heroverwegingsrapporten - zal Kok het initiatief nemen voor een plan om te komen tot een meer geintegreerd subsidiebeleid. Nu wordt nog teveel "een hap-snap-subsidiebeleid" gevoerd, zei het PvdA-Kamerlid De Jong.

    • Eeen