Jongeren opvanghuis klagen directie aan wegens mishandeling

AMSTERDAM, 3 SEPT. Bewoners en ex-bewoners van het jongerenopvanghuis De Dreef in Wapenveld hebben in overleg met leden van de ondernemingsraad bij justitite vier klachten ingediend wegens ernstige mishandeling en discriminatie. Tegen de directie is een klacht ingediend wegens grove nalatigheid. De hoofdofficier van justitie in Zwolle is een onderzoek begonnen. De directie van zegt desgevraagd van harte mee te werken aan het onderzoek.

Jongeren die in De Dreef waren geplaatst, zouden gedurende langere tijd zijn mishandeld door tenminste drie afdelingshoofden. Dat zei een aantal vanochtend op een persconferentie in Amsterdam, georganiseerd door het landelijk Steunpunt Zetten dat de jongeren adviseert. Volgens A.Bijnoord van het Steunpunt gaat het om tenminste 70 slachtoffers. De ondernemingsraad heeft besloten de mishandeling openbaar te maken, mede gezien de ernstig verstoorde arbeidsverhoudingen in De Dreef. Directeur J. A. Karrenbeld zegt pas gisteravond voor het eerst van de beschuldigingen gehoord te hebben via een reportage in AVRO's Televizier. Over de beschuldigingen zegt hij: "Als het waar is wat ik gehoord en gezien heb, dan is de conclusie duidelijk: dit kan natuurlijk niet. Wij zijn zelf ook ontzettend geschokt en willen daarom zelf eveneens een justitieel onderzoek laten verrichten.' DHij spreekt tegen dat er sprake zou zijn van financiële knoeierij: “Dat is een oude zaak, die al eerder door het bestuur terzijde is gelegd”.

Het opvanghuis De Dreef, dat door de Dr. Wouter Lourens Slotstichting wordt geëxploiteerd, is een open justitiële inrichting voor jongeren van 13 tot 21 jaar en biedt plaats aan maximaal vijftig jongeren. Er werken zestig personeelsleden. De Stichting wordt nagenoeg volledig gesubsidieerd door de rijksoverheid.

De voorzitter van het bestuur van De Dreef, mr. H. Schaatsbergen, zei in een reactie dat de mishandelingen nieuw voor hem waren. Ook een woordvoerder van het ministerie van justitie zei dat het openbaar ministerie zal worden ingeschakeld.

De Tweede Kamerfractie van Groen Links eist van staatssecretaris Kosto van justitie omiddellijke maatregelen die elke kans op herhaling van mishandelingen in jeugdinternaat De Dreef te Wapenveld uitsluiten. Het Tweede Kamerlid Lankhorst van deze fractie heeft schriftelijk nadere informatie over beschuldigingen dat personeelszaken van de Dreef zich jarenlang systematisch schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van pupillen.

Hij vraagt zich in gemoede af hoe het kon gebeuren dat het ministerie van justitie als inspecterende instantie geen weet had van de harde aanpak die in De Dreef partijk was en kan zich niet voorstellen dat er nooit signalen van jongeren, artsen, personeelsleden of andere betrokkenen zijn geweest, waaruit kon worden opgemaakt dat er in het internaat iets aan de hand was.