Habbema weg bij Forum

ENSCHEDE, 3 SEPT. Cox Habbema, de directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg die in maart vorig jaar werd aangesteld als artistiek adviseur van het Twentse operagezelschap Forum, vertrekt daar weer omdat Forum ontevreden is over haar functioneren. “Na een jaar heeft ze niet de invulling aan haar functie gegeven die wij daarvan verwacht hadden”, aldus gisteren een woordvoerder van Forum.

Habbema adviseerde over “al het theatrale”, terwijl anderen het muzikale beleid bepaalden. De Raad voor de Kunst leverde ernstige kritiek op die onduidelijke constructie en beval Forum aan één artistiek leider aan te stellen. Volgens Forum zal de functie van Habbema voortaan “intern” worden ingevuld.