Gesprekken over Lunetten heropend

DEN BOSCH, 3 SEPT. De Molukkers die de renovatie-overeenkomst met de Staat voor hun woningen in het woonoord Lunetten in Vught tot dusverre niet wilden ondertekenen, gaan terug naar de onderhandelingstafel. Dat heeft de president van de rechtbank in Den Bosch, mr. G. André de la Porte, gisteren bereikt in een kort geding dat was aangespannen door de Staat.

De Staat wilde de Molukkers alsnog dwingen met de renovatieplannen akkoord te gaan of anders hun woningen te ontruimen. Elke maand uitstel van de renovatie kost volgens de Staat 250.000 gulden extra op een totale begroting van 36 miljoen gulden.

De plannen voor het renovatieproject in Vught dateren van enkele jaren geleden, na succesvolle acties van de Molukse Nederlanders om dit laatste kamp als "historisch plek' te behouden. Bij de inspraakprocedures voor de renovatie stapten drie organisaties, die samen een derde van de bewoners vertegenwoordigen, uit het overleg omdat ze ontevreden waren over de inspraakmogelijkheden.

De rechtbankpresident zei gisteren dat de Staat, achteraf bezien, wellicht toch beter de uit het overleg getreden groeperingen zorgvuldig op de hoogte had kunnen houden van het overleg met de resterende leden van de bewonerscommissie. De raadslieden van de in totaal 37 gedaagden hebben nu van hun cliënten volmacht gekregen om te onderhandelen over de toewijzing van de te renoveren woningen. Binnen vier weken moet dit tot resultaat leiden.

De 64 bewoners die de renovatieovereenkomst eerder tekenden hebben al woningen toegewezen gekregen. Sommige van die woningen zijn gepland op plaatsen waar nu nog enkele van de 37 gedaagden wonen. Deze willen de plek waar ze nu wonen niet verlaten. De landsadvocaat zei dat de Staat sympathie heeft voor eventuele woningruil om te zorgen dat deze met name bejaarde Molukkers hun oorspronkelijke woonplek na de renovatie terugkrijgen, maar die ruil niet kan afdwingen.