Fonds bepleit voor vestiging van kantoren bij stations

DEN HAAG, 3 SEPT. Een lokatiefonds en strenge parkeernormen zijn nodig om de vestiging van kantoren in de buurt van stations en andere knooppunten van het openbaar vervoer te bevorderen. Zo'n lokatiefonds zou kunnen worden gevoed door rijksopcenten op de gemeentelijke onroerend-goedbelasting.

Dit is een van de conclusies van het rapport "Toplokaties op het spoor' dat vanochtend is gepresenteerd. Drie onderzoeksbureaus hebben de praktische mogelijkheden onderzocht van het beleid dat Alders wil voeren om de vestiging van bedrijven met veel werknemers in de buurt van stations en dergelijke te stimuleren en de bouw van kantoren langs de rijksweg, op plekken die alleen met de auto bereikbaar zijn, te ontmoedigen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Initiatiefgroep Wijs op Weg, een organisatie die het gebruik van het openbaar vervoer ten koste van het autorijden zoveel mogelijk wil bevorderen. Het lokatiefonds dat volgens het rapport nodig is zou kunnen worden gebruikt om kantoorlokaties op plekken die slecht per openbaar vervoer bereikbaar zijn (C-lokaties), op te heffen en de vestiging elders te stimuleren.

Volgens de onderzoekers zijn investeerders bereid geld te steken in kantoren bij stations en niet aan de snelweg op voorwaarde dat de lokatie voldoet aan de hoogwaardige eisen die de markt stelt. Dat zijn een goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van voorzieningen als winkels in de buurt, een kwalitatief goede omgeving en de mogelijkheid kantoorgebouwen een eigen identiteit te geven. Beleggers zijn, blijkens het onderzoek, bereid een geringe hoeveelheid parkeerruimte voor lief te nemen, mits het openbaar vervoer voldoende niveau heeft en dat is, vinden zij, nu niet het geval.

Wijs op Weg trekt uit het onderzoek de conclusie dat Alders snel moet handelen en een aantal C-lokaties moet verbieden. Tegelijkertijd zijn meer investeringen in het openbaar vervoer nodig dan het kabinet tot nu toe van plan is.