Einde van boycot tegen Nationale

ROTTERDAM, 3 SnatiEPT. De Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBvA) voert niet langer een boycot uit tegen Nationale-Nederlanden. Hoewnatiel van een formele boycot nooit sprake was, bundelde de NBvA de leden die geen zaken meer wilden toen met Nederlands grootste verzekaar, toen deze aankondigde met de NMB-Postbank te fuseren. De tussenpersonen vreesden dat via het kantorennet van de Postbank produkten van Nationale Nederlanden aan de klanten zouden worden aangeboden.

Overleg met de Internationale Nederlanden Groep - waarin Nationale-Nederlanden en NMB-Postbank zijn gefuseerd - heeft er toe geleid dat het marketing-concept voor Postbank Verzekeringen wordt bijgesteld, stelt de NBvA nu. Het produktenpakket van de Postbank blijft volgens de NBvA beperkt. “De NBvA blijft onverminderd van mening dat het aan de individuele tussenpersoon is om te bepalen welke conclusies hij aan deze ontwikkeling verbindt,” zo stelt de organisatie.

Overigens heeft de NBvA alweer een nieuw slachtoffer in het vizier: de ANWB. Het verzekeringsmagazine meldde onlangs dat de NBvA haar leden zal adviseren de relaties met verzekeraars te herzien, als die verzekeraars exlcusieve kortingen aan de ANWB zullen geven. De NBvA is vooral bang voor het verlies van autoverzkeringen die de ANWB wil verkopen. De ANWB zal dat in november op proef doen.

Gaan verzekeraars met de ANWB in zee, dan zien de NBvA dat als een “regelrechte provocatie van het professionele onafhankelijke intermediair, dat de Postbankaffaire nog ergs vers in het geheugen heeft,” zo citeert het Verzekerings Magazine.