Cynisch?

Beste Flip,

Het instorten van de Partij van de Arbeid bezorgt mij veel arbeidsvreugde. Wat jarenlang door geleerde opstellenschrijvers in theorie is betoogd, treedt nu ineens als werkelijkheid aan het licht: de PvdA-fractie bestaat langzamerhand vrijwel uitsluitend nog uit een verkeerd soort bleekneuzen, en in de Trêveszaal zijn ze het contact met de samenleving kwijtgeraakt.

De WAO dus. Van het vele waar ze zich in Den Haag dag in dag uit druk over maken, dringt maar af en toe iets echt dóór tot de samenleving, en wordt dan een ”kwestie'. Het is frappant wat een feilloze antennes ”het domme volk' dan heeft. Jarenlang houden de mensen liever hun mond, maar af en toe vormen zij zich een mening - zonder kennis van de details, maar met een niet te verbeteren instinct. In dit geval: de maatregelen zijn onrechtvaardig, de PvdA is onbetrouwbaar.

Na het kamerdebat van vorige week liep ik 's avonds laat Jo Ritzen tegen het lijf, die zei mij een ontzettende cynicus te vinden. Nadat ik mijn persoonlijke mening over de WAO-plannen tegen hem had aangeblazen, heeft hij dat oordeel geloof ik herzien, want ik gedraag me in zulke discussies heel naïef en emotioneler dan ik meestal zelf in de gaten heb. Geen cynisme dus, wel sarcasme, maar dat is het gereedschap van de ontgoochelde idealist. En mág ik even schamperen als bijvoorbeeld Lubbers zegt dat er een mooi kind is geboren, en dat de coalitie versterkt uit het gedoe naar voren is getreden? Ja zeg!

Voor zover het je interesseert: mijn persoonlijke mening is gewoon de motie-Van Mierlo, die zegt: laat de regering afzien van ingrepen in duur en hoogte van de WAO-uitkeringen. Dat is de enige logische, en de enige rechtvaardige weg. Met deze kijk op de zaak bevind ik mij in het gezelschap van de drie kleine christelijke partijen, die de PvdA links passeerden.

Ritzen, één van de architecten van de kabinetsplannen, bestreed mij. Volumebeleid werkt niet. Enfin, de bekende discussie.

Ritzen is een aardige man. Ik zei verbaasd te zijn hoe hij het maatschappelijk verzet zo kon onderschatten. Opnieuw meningverschil. Volgens hem is het uit te leggen en dan zal het verzet afnemen. Op eigen houtje, zo vertelde hij, was hij de week tevoren langsgegaan bij de dagelijkse besturen van vijf PvdA-gewesten. Om achtergronden toe te lichten. Dat sloeg aan. Hij beweerde zelfs dat in Rotterdam een bestuurder had gezegd: “Eigenlijk hadden we de kabinetsvoornemens van 14 juli moeten doorzetten.” “Dat geloof ik niet”, zei ik, waarna we afspraken dat ik de man de volgende dag zou bellen.

En verdomd, de ”partijbaronnen', die zo'n rumoer hadden gemaakt, waren aan de telefoon ineens omzichtig geworden en begonnen Haagse wendingen te maken. Is het kader al ingepakt? Dan nu de gewone leden nog. Maar dat moet ik toch eerst nog zien. Heb je op de televisie die vrouw in Rotterdam bekeken, die Wim Kok voorhield dat als hij in de hemel komt hij toch eerst langs Joop den Uyl zal moeten om zijn excuses te maken? Daar is toch niet tegenop te redeneren? In Overijssel ging het ook van dik hout zaagt men planken, konden we zien. Flip Buurmeijer schrok zich rot, maar omdat hij zo'n Kamerlid is van wie ik altijd heb vermoed dat hij op die plaats van zijn ruggegraat een partijlijn heeft zitten, en omdat er nu even geen partijlijn wás, bakte hij er natuurlijk niks van.

Zelf ben ik even gaan kijken bij Noord Holland-Zuid, waar het geweld moest worden getrotseerd door de nerveuze kroontjespen Piet Stoffelen en de best wel toffe onderwijzeres Tineke Netelenbos. Karin Adelmund stak deze volksvertegenwoordigers met gemak in haar zak. Stoffelen doet mij altijd onbedwingbaar denken aan de gemeentesecretaris van Vlagtwedde en Netelenbos zocht het in teksten als: “Het is een moeilijke afweging die heel moeilijk is.”

Volgens mij is het nu het volk tegen de partij-employés. Kijken wie het wint - maar ik zal het wel weer te enkelvoudig zien.

Denk jij dat die bronsgroeneiken fractievoorzitter die beloofde dat de WAO heel zou blijven, en die marathonloper die zich ook even verstapte, het zullen redden?

Als immer, je

    • Kees Sorgdrager