Congres informeert startende ondernemer

DEN HAAG, 3 SEPT. De ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, C. Howard Wilkins junior, hóúdt van ondernemen. Drie keer ging hij failliet, maar toch wil hij er, mede als vice-president van Pizza Hut, alles aan doen om beginnende ondernemers en mensen die ondernemer willen worden een hart onder de riem te steken.

Wilkins is een drijvende kracht achter "Breaking Out', een congres voor mensen met plannen een eigen bedrijf op te richten. Ze kunnen er hun aspiraties en ideeën toetsen aan de ervaringen van geslaagde ondernemers. De organisatie van Breaking Out verwacht op de congresdag, 30 oktober, zeshonderd bezoekers in de Amsterdamse RAI.

Vorig jaar beleefde Breaking Out zijn eerste editie. Wilkins had zijn plannen voorgelegd aan minister Andriessen van Economische Zaken, die ze een mooie aanvulling vond op zijn eigen campagne "Onderneem 't Maar'. Nieuwe bedrijvigheid dient te worden gestimuleerd, zo vinden Wilkins en Andriessen, want zij bevordert de vitaliteit en dynamiek van de economie. Economische Zaken zegde medewerking aan het congres toe.

“Het bruiste en knetterde die dag”, verzekert iedereen die er vorige keer bij was. De vierhonderdvijftig congresgangers schijnen de gearriveerde ondernemers de oren van het hoofd te hebben gevraagd tijdens workshops over zaken als financiering, marketing, distributie en vooral: over het geheim van hun succes.

De allerbelangrijkste eigenschap van een beginnend ondernemer is het - inmiddels wat sleetse - "geloof in eigen kunnen'. En een goed idee is natuurlijk ook onontbeerlijk. “Maar een idee is niet genoeg”, zegt J.B. Mulders, directeur van BusinessWise en City Courier en mede-organisator van Breaking Out. “Een beginnend ondernemer moet een goed ondernemingsplan kunnen overleggen. Daarin moet hij er blijk van geven aspecten als de breedte van de afzetmarkt en het onderscheid ten opzichte van concurrenten in een kosten-baten analyse te kunnen omzetten.”

Wegens het zwaarwegende belang van een ondernemingsplan - waar een flexibele ondernemer juist ook weer van af durft te wijken als de markt daartoe noopt - is er voor de startende ondernemer met het beste plan een prijs van 40.000 gulden, “genoeg om een eigen BV op te richten”. Accountantsorganisatie Moret Ernst & Young looft de prijs uit en wijst en passant op het cruciale belang van financiële adviseurs.

Vorig jaar is de prijs gewonnen door C. van Rij. Hij had het voornemen een eigenhandig ontworpen kunstzenuw op de markt te brengen, al kon hij toen om octrooiredenen weinig details prijsgeven. Het afgelopen jaar moest hij ervaren dat de medische wetenschap sceptisch tegenover zijn vinding stond.

Inmiddels zegt hij te kunnen bogen op “respect” in medische kringen. Met ware ondernemingsgeest heeft hij intussen van de allure van de prijs gebruikt gemaakt door verschillende bedrijven zijn diensten als opsteller van bedrijfsplannen aan te bieden. “En u weet dat de facturen in de advieswereld niet bescheiden zijn”, zegt hij.

Van Rij was 58 jaar toen hij vorige keer aan het congres deelnam. Hij was daarmee de oudste congresganger (de jongste was zeventien). Mensen die op latere leeftijd een eigen bedrijf beginnen zijn vaker succesvol dan jongeren. Ouderen hebben vaak wat te verliezen, een baan, zekerheden. Als ze dat op willen geven voor een eigen bedrijf, moeten ze wel heel gemotiveerd zijn. En hun ervaring behoedt hen voor al te rooskleurige verwachtingen.

Hoeveel congresbezoekers van vorig jaar daadwerkelijk een bedrijfje hebben opgezet, weet de organisatie niet. Wel is duidelijk dat het opzetten van een eigen onderneming in Nederland niet zo vanzelfsprekend is als in Amerika. De schande die een faillisement omgeeft, is ook groter. Toch begonnen in het eerste kwartaal van 1991 15.500 nieuwe ondernemers, van wie 4.000 een bestaand bedrijf overnamen. Daartegenover staan 8.500 opheffingen. Vrouwen maken ongeveer een kwart van alle startende ondernemers uit (en een schamele achttien procent van de gevestigde). In de jaren tachtig groeide het aantal starters sterk, maar dat stabiliseert nu.

Het congres voorziet volgens de organisatoren in een behoefte bij starters. “Financiële en organisatorische adviezen kun je uit boekjes halen, maar voor de emoties die met het ondernemerschap gepaard gaan, moet je bij de ondernemers zelf zijn”, zegt workshopleider C. van Helsdingen. Zj kunnen vertellen wat een startende ondernemer doormaakt: de problemen die volgen op het leuke ideetje, de twijfels die de ondernemer bekruipen als hij constateert dat zijn weigering acht uur per dag voor een baas te werken resulteert in een werkdag van zestien uur "voor zichzelf'.

De senior ondernemers kunnen “een hoop angst wegnemen”, maar ook slecht voorbereide ondernemers in spé met hun neus op de feiten drukken. Als de boodschap maar duidelijk is: ondernemen is fun en - in de woorden van de winnaar van vorig jaar - “niets is fijner dan scoren met je eigen bedrijf”.