Bonn: wereldcode voor atoomcentrales

WENEN, 3 SEPT. De Europese staten die over kerncentrales beschikken zouden een wereldwijde veiligheidscode voor kernreactors moeten opzetten. De Westduitse minister van milieu, Klaus Töpfer, zei gisteren bij de opening van een internationale conferentie over nucleaire veiligheid in Wenen, dat de tijd nu rijp is voor het formuleren van universele codes om kernenergie zo veilig mogelijk te maken en het grote publiek duidelijk te maken dat het wel degelijk mogelijk is om tot algemeen aanvaarde normen te komen. “We hebben een internationaal regime van nucleaire veiligheid nodig. Een van de manieren is een conventie.” Ook pleitte Töpfer voor verificatie en inspectie van de naleving van wereldwijde normen.

Het overleg in Wenen wordt gehouden onder auspiciën van het Internationale Atoombureau (IAEA). De directeur-generaal van deze organisatie, Hans Blix, zei in reactie op Töpfer dat “de noodzaak voor universele normen zo groot kan worden dat regeringen ze wellicht bindend zullen willen maken in de vorm van een internationale conventie”. Blix meent dat op dit moment de tijd nog niet helemaal rijp is voor zo'n conventie: “Als Töpfer vandaag een blauwdruk had gepresenteerd zouden we vastgeraakt zijn in (een discussie over) de details.”

Laurens Jan Brinkhorst, directeur-generaal van het nucleaire veiligheidsprogramma van de Europese Gemeenschap, is van oordeel dat de integratie van de EG en het democratiseringsproces in Oost-Europa een impuls vormen voor de vorming van een Europees en mogelijk wereldwijd veiligheidsprogramma. “Ik heb onlangs overlegd met Poolse, Tsjechoslowaakse en Hongaarse collega's en zij willen geen Britse, Franse of Duitse standaards. Ze willen Westeuropese normen”, aldus Brinkhorst.

Onderwerp van gesprek tijdens de conferentie zal onder meer vergroting van de veiligheid van Oosteuropese kerncentrales zijn die veelal niet voldoen aan de in het Westen geldende normen. Binnenkort zal een kerncentrale van Sovjet-makelij in Bulgarije worden gesloten, omdat hij als onveilig wordt beschouwd.

In de wereld staan in totaal zo'n 425 kerncentrales, die zeventien procent van alle electriciteit leveren, volgens de statistieken van de IAEA.

Op Cuba gaat de bouw van de kerncentrale bij Cienfuegos door, zo heeft het Cubaanse persbureau Prensa Latina gemeld. In de dicht bij Cuba liggende Amerikaanse staat Florida maken politici zich ernstig zorgen over de veiligheid van deze centrale, die het eiland minder afhankelijk moet maken van uit de Sovjet-Unie geïmporteerde olie. Amerikaanse deskundigen die de in aanbouw zijnde centrale hebben bezocht, zijn echter goed te spreken over de manier waarop de centrale wordt gebouwd. (Reuter)