Bezwaar tegen Kop van Zuid gegrond

ROTTERDAM, 3 SEPT. De bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan voor de zuidelijke Maasoever in Rotterdam zijn gedeeltelijk gegrond verklaard.

Dit is vandaag besloten in de commissie Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling. De bezwaarschriften, ingediend door bewonersorganisaties van verschillende wijken, richten zich vooral op de veranderingen in de verkeerssituatie en de mogelijke overlast daardoor. Commissievoorzitter, wethouder J.L. Linthorst van ruimtelijke ordening en economische vernieuwing, voerde aan dat het om een globaal bestemmingsplan gaat en dat een gedetailleerde invulling nog niet aan de orde is.