BCCI schold Andrew Young schulden kwijt

ROTTERDAM, 3 SEPT. Andrew Young, voormalige Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties, heeft gezegd dat de van grootscheepse fraude beschuldigde BCCI (Bank of Credit and Commerce International) hem vorig jaar een lening van 150.000 dollar heeft kwijtgescholden voor zijn adviesbureau, zodat hij niet langer rente en aflossing van 32.000 dollar per jaar hoefde te betalen.

Dat meldde gisteren de New York Times. Young zei dat hij de kwijtschelding beschouwde als late beloning voor het advieswerk dat zijn bureau voor BCCI had verricht in de tijd dat hij burgemeester was van Atlanta, van 1982 tot 1990.

De kwijtschelding gebeurde volgens Young mondeling door de oprichter van BCCI, de Pakistaan Aga Hassan Abedi, een financier die wegens een hartaanval nu ernstig ziek is. Normaal gebeurt zoiets schriftelijk om een en ander een wettelijke basis te geven. Amerikaanse federale autoriteiten hebben de zaak in onderzoek, als onderdeel van hun grote onderzoek naar strafbare feiten die zijn gepleegd door BCCI in de Verenigde Staten. Maar volgens hen deed Young niets onwettigs, bijvoorbeeld door zijn positie als burgemeester te gebruiken om BCCI te helpen.

Volgens Joe Whitley, officier van justitie in Atlanta, verbiedt geen enkele wet in de VS publieke functionarissen zaken te doen of giften te ontvangen tijdens hun ambtsuitoefening.

Young zelf zei dat noch hij noch zijn bureau enige diensten had verleend in ruil voor de kwijtschelding anders dan het geven van adviezen. Het idee van de kwijtschelding was van BCCI afkomstig, aldus Young.