Alders geeft tuinders geen ontheffing uitrijverbod van mest

DEN HAAG, 3 SEPT. Bollenkwekers krijgen van de regering geen ontheffing van het uitrijverbod voor mest dat deze week is ingegaan. Dit heeft minister Alders (milieubeheer) mede namens zijn collega Bukman van landbouw gisteren besloten.

Het Landbouwschap zal deze beslissing via een kort geding aanvechten. Dat middel is gekozen wegens het spoedeisende karakter van de zaak; bovendien wil het Landbouwschap via een procedure bij de Raad van State een wijziging van de mestregels voor de bollenkwekers krijgen.

Het Landbouwschap had een ontheffing voor de maand september gevraagd ten behoeve van telers die in deze periode hun grond onder water zetten. Deze inundatie geschiedt ter ontsmetting van de grond en wordt vooral in de kop van Noord-Holland uitgevoerd. Het uitrijden van mest wordt door de telers onder meer gedaan om verstuiving van de grond te voorkomen; dit soort maatregelen zijn ze verplicht te nemen op grond van een verordening van het Landbouwschap.

Alders heeft in een brief aan het Landbouwschap geschreven dat vrijstelling van het uitrijverbod alleen kan worden verleend als bijvoorbeeld zou worden vastgesteld dat deze handeling geen verontreiniging veroorzaakt of veel minder dan was gedacht. Hij vindt ook dat het verzoek veel te laat is gekomen. Al op 30 oktober 1990 heeft de Tweede Kamer door middel van een motie duidelijk gemaakt dat een uitrijverbod voor mest voor de hele maand september moest gaan gelden.

Secretaris Vollebregt van de Koninklijke Algemene Vereniging voor de Bloembollencultuur (KAVB) wijst er daarentegen op dat de exacte mestregels pas vorige maand werden gepubliceerd. De bollenkwekers wensen overigens een vrijstelling die een langere periode beslaat dan de maand september.

Ook andere agrariërs hebben problemen met de verscherping van de mestregels en het uitrijverbod. “De onvrede is algemeen, van melkveehouders tot agrariërs”, zegt een woordvoerder van het Landbouwschap. Diverse agrarische organisaties zijn van plan door middel van proefprocessen de regels namens hun leden aan te vechten; andere boeren hebben aangekondigd het uitrijverbod aan hun laars te lappen en het risico van een boete op de koop toe te nemen. “Wij roepen daartoe niet op, maar we begrijpen het wel”, aldus het Landbouwschap.