Zwijgers

Waar zijn de PvdA-prominenten nu het erop aankomt om Kok van de ondergang te redden? Hoe zat het ook alweer met commissaris van de koningin W. Meijer die nog in april betoogde dat Kok de noodzaak van een financiële saneringsoperatie “overtuigend aantoonde”. Waar blijft Vara-voorzitter M. van Dam die toen zei dat de PvdA “consequent regelgeving verdedigt uit een samenleving die allang niet meer bestaat”. Thans houden zij zorgvuldig hun mond en laten het spreekgestoelte aan het gewest Overijssel.

De lijst van zwijgers is moeiteloos aan te vullen. Waar blijven de burgemeesters B. Peper, E. van Thijn, J. van der Doef? Waar is A. van der Louw? Bankpresident W. Duisenberg? Allemaal toonden zij zich voorstander van vernieuwing van de sociale zekerheid. Mag er iets vernomen worden van VNG-directeur K. de Vries, politiechef E. Nordholt? Waar zijn de economen Halberstadt en Wolfson nu het erom spant? Waar staan de getalenteerde gedeputeerden J. van der Vlist en M. de Boer? Tegen de cliches van Adelmund en Stekelenburg durven zij niet aan te treden. Aan een discussie met het gewest Noord-Holland-Zuid wensen zij hun vingers niet te branden.

Waar blijven de partij-"intellectuelen' J. van den Berg, P. Kalma, G. van Benthem van den Berg, P. Scheffer en F. Rottenberg? Waarom wordt van de veteranen W. Thomassen en W. Polak niets vernomen? Hebben H. Tjeenk Willink en D. Dolman hun tong verloren? Waar blijft de Steungroep-Kok?

Alleen H. Lammers (Flevo-commissaris) heeft zich gemeld: Kok kan van hem de boom in. En S. Patijn (idem in Zuid-Holland). Volgens hem staat de toekomst van de PvdA op het spel. “Als we het kabinet nu een stok tussen de benen steken ligt de PvdA voor jaren plat op haar gezicht en zal de desillusie nog veel groter zijn dan nu”, zei hij zondag tegen de Avro-radio. Nu de rest nog.

    • Folkert Jensma