Voorlichting op school over lot zwerfjongeren

AMSTERDAM, 2 SEPT. De Stichting Pensions voor zwerfkinderen is samen met uitgeverij Malmberg begonnen met een omvangrijke voorlichtingscampagne die is bedoeld voor leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Op ruim tweeduizend scholen wordt informatie verspreid over de gevolgen van weglopen van huis en-of school en de risico's van het zwerfcircuit.

De informatie is opgenomen in de onderwijsbladen Antenne, Blikopener en Reflector die door Malmberg worden uitgegeven. Ook worden op grote schaal posters verspreid met daarop een zwerfjongere die als hoofdkussen een krant gebruikt omdat hij behalve zijn eigen kleren verder niets heeft.

Doel van de campagne is een halt toe te roepen aan het toenemend aantal zwerfkinderen van wie op dit moment ruim zevenduizend in Nederland rondlopen. Volgens de stichting is de grootste risicogroep de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Incest, kindermishandeling en drugs- en alcoholgebruik door de ouders zijn de voornaamste redenen waarom kinderen weglopen. Een deel van hen komt in het zwerfcircuit terecht.

De problemen zijn niet specifiek voor kinderen uit het voortgezet onderwijs maar volgens de stichting heeft de praktijk geleerd dat onderwerpen als incest en kindermishandeling pas goed bespreekbaar zijn als de kinderen wat ouder zijn.

“We willen dat ze leren inzien dat weglopen voor dit soort problemen, hoe ernstig ze ook zijn, geen oplossing is. Weglopen, en vervolgens zwerven is niets anders dan vluchtgedrag. We hopen dat ons materiaal in speciale lessen wordt gebruikt”, aldus de adviseur van de stichting, P. Evenhuis.

Het ministerie van WVC heeft geweigerd de campagne te subsidiëren. Volgens een woordvoerder is de campagne “te zwaar aangezet, alsof weglopen per definitie inhoudt dat deze kinderen in het zwerfcricuit belanden.” Ook vond WVC dat in de campagne ten onrechte geen aandacht is besteed aan de manier waarop docenten op vragen van leerlingen zouden moeten reageren.

De Stichting Pensions opende eind vorig jaar in Amsterdam het eerste pension voor zwerfkinderen. Er moeten in totaal vijftien van deze pensions komen, verspreid over heel Nederland.