Unieke werknemers "buy-out' Haverkort

Het personeel van het bouwbedrijf Haverkort is bezig het bedrijf geleidelijk over te nemen.

De bijna 200 werknemers hebben al 26 procent van het aandelenkapitaal in handen.

De Haverkort Groep boekte vorig jaar met vijf werkmaatschappijen een omzet van bijna 51 miljoen gulden en behaalde 2,3 miljoen gulden winst. Het bedrijf verwacht dit jaar verdere groei van omzet en winst. Haverkort is sinds 1907 gevestigd in Vroomshoop nabij Almelo en is actief in de uitvoerende bouw op de tereinen van infrastructuur, waterzuivering, onderhoud en reparatie en in de burger- en utiliteitsbouw.

Het belang van de familie Haverkort is teruggebracht met 66 procent. Het overgebleven belang en de belangen van personeel en directie (respectievelijk 34, 9 en 17 procent) zijn ondergebracht in drie stichtingen. De rest van de aandelen zit in twee andere stichtingen. Eén van beide, de Stichting Stimulans van de Paters Capucijnen, beheert 12 procent.

Medewerkers kunnen gebruik maken van een bedrijfsspaarloonregeling (jaarlijks maximaal 1400 gulden en eenwinstdelingsregeling (jaarlijks maximaal 700 gulden) ter financiering van de aandelenaankopen.