Teruggeroepen Poolse premier wil volmachten

WARSCHAU, 2 SEPT. De Poolse premier Jan Krzysztof Bielecki, wiens ontslagaanvrage zaterdag door het Poolse parlement is geweigerd, wil speciale volmachten om de economische hervormingen in Polen te versnellen.

Bielecki diende vrijdag het ontslag van zijn regering in, uit protest tegen de manier waarop de meerderheid in het parlement, bestaande uit voormalige communisten, zijn hervormingsbeleid dwarsboomt. Zaterdag wees de Sejm het verzoek echter met 211 tegen 114 stemmen, bij 28 onthoudingen, van de hand.

Gisteren kondigde Bielecki aan de Sejm te zullen vragen in te stemmen met “speciale maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid van het bestuur”. Wat voor maatregelen dat zijn wilde hij gisteren niet zeggen, maar volgens hoge functionarissen in Warschau gaat het om de volmacht, per decreet te regeren. President Walesa zei al in juni dat de regering die volmacht zou moeten krijgen omdat de Sejm belanghrijke wetsontwerpen blokkeerde. De regering stelde daarop een wetsontwerp op waarin het thema van de decreten werd behandeld, maar omdat de Sejm haar werk in een hogere versnelling bracht werd dat wetsontwerp niet aan het parlement voorgelegd.

Bielecki zei gisteren zijn ontslag te hebben ingediend “als een schreeuw van wanhoop” over het gebrek aan resultaten van zijn werk in het parlement. Hij had, zei hij, in juni afgezien van de mogelijkheid speciale volmachten te vragen omdat hij “werkelijk wil dat Polen een democratie blijft”. Ook gisteren onderstreepte Bielecki nog zijn wantrouwen tegen de Sejm. Hij zei “niet meer met de Sejm te kunnen werken” gezien het feit dat de meerderheid wordt gevormd door voormalige communisten, die zich bij het naderen van de verkiezingen van eind oktober steeds vaker tegen de regering uitspreken. Zaterdag nog, vlak nadat Bielecki was teruggeroepen, stelde de Sejm een beslissing over de besnoeiing van de overheidsuitgaven - de aanleiding van Bielecki's aftreden - drie weken uit. (Reuter)