Rugbybond

Theo Snijders, de succesvolle coach van de Nederlandse Rugby Bond, ziet zijn taken bij deze bond aanzienlijk uitgebreid.

Hij is benoemd tot technisch coordinator en naast hem zal nog iemand worden benoemd voor het propageren van rugby op scholen en universiteiten. Hiervoor heeft de NRB subsidie gekregen van het ministerie van WVC. Met deze benoemingen is de functie van technisch directeur, die in het verleden door de vorig jaar overleden Denis Power werd vervuld, komen te vervallen.