Regering Singapore behoudt macht, maar verliest drie zetels

SINGAPORE, 2 SEPT. De regerende Actiepartij van het Volk (Peoples Action Party - PAP) van Singapore heeft bij de zaterdag gehouden parlementsverkiezingen, ondanks een verlies van drie zetels, opnieuw een grote meerderheid behaald. Volgens de einduitslag gaat de partij van premier Goh Chok Tong terug van 80 naar 77 zetels, de oppositie krijgt vier vertegenwoordigers.

Een meerderheid voor de PAP stond bij voorbaat vast aangezien zich in 41 districten geen tegenkandidaten voor de regeringspartij hadden aangediend, zodat daar niet hoefde te worden gestemd. Uit de overige districten behaalde de Democratische Partij van Singapore drie en de Arbeiderspartij één zetel.

Hoewel de PAP opnieuw de absolute meerderheid in het parlement behaalde, zoals het die al sinds de onafhankelijkheid in 1965 heeft, was het percentage van 61 procent het laagste in twintig jaar. De oppositie kwam al die tijd nooit verder dan één zetel. De Arbeiderspartij vierde het behalen van haar ene zetel zaterdag als een overwinning. “Dit is het begin van een nieuw tijdperk; hier is politieke geschiedenis gemaakt”, aldus een partijleider.

De uitslag zou de positie van premier Goh, die vorig jaar november Lee Kuan Yew opvolgde, in gevaar kunnen brengen. De invloedrijke Lee regeerde zijn land vanaf 1965 en wees zelf Goh Chok Tong aan als nieuwe premier, maar volgens sommigen slechts als overgang naar een premierschap voor zijn zoon Lee Hsien Loong, die nu vice-premier is.

In tegenstelling tot Lee Kuan Yew streefde Goh tot nu toe naar meer openheid in de streng gereguleerde Singaporese samenleving. De premier reageerde gisteren geprikkeld op de verkiezingsuitslag: “Mijn opstelling heeft ons vier zetels gekost en misschien worden dat wel vijf in de toekomst. Het is duidelijk dat ik mijn beleid weer moet wijzigen.” Volgens Westerse waarnemers zal het de PAP grote moeite kosten de aangekondigde hervormingen (o.a. verlichting van de censuur) terug te draaien. (AP, Reuter, UPI)