Positief halfjaar voor BMH-fondsen

Het vermogen van het Mees Obligatie Rente Fonds is in de eerste helft van 1991 licht gegroeid van 103 miljoen naar 114 miljoen gulden. ..TE: De intrinsieke waarde per participatie bedroeg eind juni 103,27 gulden tegen 103,45 gulden een half jaar eerder. Met meerekening van de gedane uitkering van 10 gulden is het beleggingsresultaat 9,44 procent. Het aantal uitstaande participaties steeg van 997.000 naar ruim 1,1 miljoen stuks.

Het eveneens uit de Bank Mees & Hope stammende Mees Japan Fonds zag de intrinsieke waarde per participatie stijgen met 25 procent van 63,04 naar 78,76 (rekening houdend met een uitkering van 1 gulden in januari). Het aantal participaties nam toe van 399.000 tot ruim 751.000 stuks en het vermogen verdubbelde ruimschoots van 25,1 miljoen naar 59,2 miljoen gulden.