Overslag Rotterdamse haven licht omhoog dankzij kolen

ROTTERDAM, 2 SEPT. De overslag van goederen in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar licht gestegen in vergelijking met de eerste zes maanden van 1990. In totaal werd er 144,5 miljoen ton overgeslagen tegen 143,1 in 1990.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam heeft dit bekendgemaakt. De lichte stijging is vooral behaald in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal daalde de overslag van 73,3 naar 70,3 miljoen ton. Bovendien was er een verminderde aanvoer van ruwe olie (5,5 procent) en van droge bulk (vooral granen en veevoeders).

In het eerste halfjaar werd in totaal 45,8 miljoen ton droog massagoed overgeslagen. Dat is 1,2 procent minder in vergelijking met het eerste halfjaar van 1990. Alleen de overslag van kolen (11,9 miljoen ton) steeg aanzienlijk (ruim 23 procent). De overslag van granen en veevoeders daalde met bijna 9 procent tot 9,1 miljoen ton.

De overslag van nat massagoed zoals ruwe aardolie en aardolieprodukten steeg met 2 procent tot 68,8 miljoen ton. Met 47,2 miljoen ton werd er 4,8 procent meer ruwe olie overgeslagen. De overslag van aardolieprodukten daalde met bijna 16 procent tot 12,8 miljoen ton.

De overslag van stukgoed steeg met 2 procent tot 29,8 miljoen ton. Dit was mede te danken aan een stijging van de overslag van laadkisten met 2,6 procent tot bijna 20 miljoen ton.