Organisaties van ouderen kondigen acties aan

DEN HAAG, 2 SEPT. De vijf landelijke ouderenorganisaties hebben vanmiddag in Utrecht protestacties aangekondigd tegen de voorgenomen bezuinigingen van minister d'Ancona (WVC). Zij wil de ouderenorganisaties volgend jaar ongeveer 1,8 miljoen gulden minder subsidie geven.

De ouderenbonden Unie KBO (van katholieke signatuur), de ANBO (algemeen) en de PCOB (protestants-christelijk) willen met de belangenorganisaties voor gepensioneerden OVGO en CSPO de verschillende achterbannen oproepen om de Tweede Kamer te bestoken met "brandbrieven' tegen de voorgenomen bezuinigingsoperatie. In totaal zouden enkele duizenden afdelingen gemobiliseerd kunnen worden, aldus een woordvoerder van de Unie KBO.

Bovendien willen de ouderenorganisaties nog voor de behandeling van de begroting van WVC in december een openbaar debat organiseren met de fractievoorzitters van de vier grote partijen. De discussie die daarbij over het ouderenbeleid in het algemeen en de ouderenorganisaties in het bijzonder zal worden gevoerd, moet er uiteindelijk toe leiden dat de bezuinigingen niet doorgaan.

De bezuinigingen van d'Ancona staan volgens de vijf ouderenorganisaties, die samen meer dan 650.000 leden hebben, haaks op de “mooie woorden” van het kabinet in de nota Ouderen in tel. In deze in het najaar van 1990 uitgebrachte notitie zegt het kabinet “groot belang” te hechten aan de ouderenorganisaties “en het feit dat zij in allerlei maatschappelijke verbanden actief willen deelnemen”. Ook zegt het kabinet in de nota een voorstander te zijn van een "brede belangenbehartiging' door de ouderenorganisaties. Deze uitlatingen staan haaks op de voorgenomen bezuinigingen, aldus de ouderenorganisaties.

Zij wijzen er op dat de operatie de overheid op langere termijn geld zal kosten omdat ouderen zonder de activiteiten van ouderenorganisaties - gericht op de zelfstandigheid en emancipatie van de oudere - genoodzaakt zullen zijn eerder een beroep te doen op zorgvoorzieningen.