"Links' Amerika roert zich massaal

WASHINGTON, 2 SEPT. Honderdduizenden Amerikanen hebben afgelopen zaterdag in de hoofdstad Washington gedemonstreerd tegen de sociale misstanden in hun land en de geringe rechten van werknemers. Op tal van spandoeken en borden werd president George Bush bekritiseerd. Hij moet zich sterker maken voor de binnenlandse politiek en de behoeften van de werkende bevolking, vonden de demonstranten. De ontevredenheid richtte zich ook tegen het door de Democraten beheerste Congres.

De betogers eisten hervorming van het gezondheidszorg, de garantie voor een medische basisverzorging, meer burgerrechten en gelijkberechtiging voor werknemers, een verbod op de aanstelling van stakingsbrekers en scherpere veiligheidseisen op de werkplaats.

Tot de demonstratie hadden 184 organisaties opgeroepen waaronder de 17 miljoen leden tellende vakbonden, en burgerrechtengroepen, milieuactivisten, vrouwenorganisaties en kerken.

Tien jaar geleden, toen president Ronald Reagan nog in het Witte Huis vertoefde, werd voor het eerst een soortgelijke 'Solidariteitsdag' gehouden. Toen waren 260.000 mensen op de been, en deze keer, volgens de organisatoren, ruim 300.000.

William Lucy van de ambtenarenvakbond AFSCME wees op de veranderingen in Oost-Europa en de Sovjet-Unie. “We willen nu ook hier in Amerika enkele veranderingen. Iedere dag verliezen we meer jongeren op straat dan in de oorlog tegen Irak.”

De demonstranten waren met speciale bussen en treinen naar de hoofdstad gekomen. Wegens de hoge temperaturen rolde de brandweer de slangen uit zodat de mensen zich met het water konden opfrissen. (DPA)