Kok krijgt vertrouwen van bestuur

UTRECHT, 2 SEPT. Het partijbestuur van de PvdA heeft zaterdag zijn vertrouwen uitgesproken in partijleider W. Kok. De PvdA zal nog deze maand een speciaal congres houden waar het vertrouwensvotum van de achterban voor Kok aan de orde komt. Volgend voorjaar zal de PvdA een congres houden over het stelsel van sociale zekerheid en de partijorganisatie.

Het partijbestuur sprak het vertrouwen in de partijleider uit op verzoek van Kok zelf. Volgens Kok is zijn positie in het geding gekomen door de discussie over de koppeling en de WAO-plannen van het kabinet. Twee van de 25 partijbestuursleden stemden tegen. Oud-partijbestuurslid B. Tromp noemt vandaag in deze krant het bijeenroepen van een speciaal congres over de positie van Kok “gênant”. Hij vindt het een puur zwaktebod.

FNV-voorzitter Stekelenburg heeft inmiddels laten weten erop te rekenen dat de looneisen volgend jaar gemiddeld vijf procent zullen bedragen. Dit zou betekenen dat de lonen meer stijgen dan de uitkeringen. Het pleidooi van minister-president Lubbers en vice-premier Kok voor loonmatiging is volgens hem “illusiepolitiek”.

Pag 3:

Vice-voorzitter PvdA neemt taken Sint over

De eerste vice-voorzitter van de PvdA, het Tweede Kamerlid F. Castricum, neemt de taken waar van de afgetreden partijvoorzitter Sint. Castricum zei dat het partijbestuur nog geen procedure heeft ontworpen om een nieuwe voorzitter te kiezen. Inmiddels zijn wel al diverse namen genoemd van mogelijke kandidaten. Zo valt de naam van A. van der Louw, de ex-burgemeester van Rotterdam en huidige voorzitter van de Mediaraad. Ook de naam van F. Rottenberg, directeur van het politiek-cultureel centrum De Balie, doet in PvdA-kringen de ronde. Andere mogelijke kandidaten, zoals de voormalige wethouder van Amsterdam W. Etty, of Commissaris van de Koningin H. Lammers, hebben laten weten geen belangstelling te hebben.

Sint zei afgelopen zaterdag op een persconferentie te zijn afgetreden omdat haar positie te omstreden was geworden. “Ik kreeg signalen uit de partij dat mijn positie ernstig was beschadigd”, aldus Sint. Met haar aftreden wilde ze ruimte laten voor een inhoudelijke debat over de koers van de PvdA. Sint voelde zich niet weggejaagd.

In een verklaring zegt het partijbestuur zeer bezorgd te zijn over de reacties op de WAO-plannen van het kabinet. “Mede op grond van deze reacties en de intensieve discussies die in de partij worden gevoerd, steunt het partijbestuur het voorstel van Wim Kok tot het vervroegd bijeenroepen van een buitengewoon congres. Een congres dat de partij in de gelegenheid stelt om zich uit te spreken over de politieke opstelling van de Kamerfractie en de bewindslieden”.

Het partijbestuur ging ook in op de bijgestelde WAO-plannen van het kabinet. Volgens Castricum zou het kabinet nog eens moeten kijken naar de positie van “onomkeerbare gevallen”. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil zich tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen, die in het voorjaar aan de orde komen, inzetten voor de "onomkeerbare gevallen'. Castricum wees erop dat het hierbij gaat om een “uiterste inspanning” van de PvdA-fractie, en niet om een resultaatsverplichting.