Kanker Instituut lot 1 miljoen gulden

Obligatie Nr.263647 groot 1.000 gulden nominaal van de renteloze premielening 1968 per 1998 ten laste van het Nederlands Kanker Instituut is per 3 september 1991 betaalbaar met 1.000.000 gulden.

Van de uitstaande obligaties wordt maandelijks gedurende de looptijd van de lening één obligatie uitgeloot met een bedrag van één miljoen gulden.