Judith

In een artikel op de achterpagina (NRC Handelsblad, 27 augustus), schrijft Judy van Emmerik over Judith, alsmede over het feit dat het bijbelboek onder de naam Judith uit de bijbel verwijderd zou zijn.

Dat laatste is zeker niet in alle talen het geval en wellicht ook niet in de nederlandstalige rooms-katholieke bijbel. In La Sainte Bible, uitgegeven door Editions du Cerf in 1955, komt het bijbelboek Judith in ieder geval wel voor en bij mijn weten is deze bijbel de officiële franstalige rooms-katholieke bijbel.

    • Jan Rijnsburger