Halfjaarwinst HAL vrijwel onveranderd

De winst van HAL Holding is in het eerste halfjaar van 1991, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met bijna 3 procent gestegen tot 29,6 miljoen dollar.

Per aandeel ging de winst omhoog van 0,42 tot 0,44 dollar. Omdat het er naar uitziet dat de ontwikkelingen van het eerste halfjaar zich in het tweede halfjaar zullen voortzetten spreekt de raad van bestuur als verwachting uit dat de winst over geheel 1991 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 1990 (60,3 miljoen dollar). In de afgelopen zes maanden werd in Nederland een 42,5 procent belang in de Rederij Anthony Veder verworven, een 10 procent belang in het Nederlandse ingenieursbureau Fugro-McClelland en 80 procent van de in de Verenigde Staten gevestigde Pacific Northern Oil Corp.

De beleggingsinkomsten kwamen in het eerste halfjaar uit op 36,6 miljoen dollar tegen 31,9 miljoen in de eerste helft van 1990. Los van directe investeringen in bedrijven en ontvangen rente was in de eerste helft van 1991 734 miljoen dollar belegd met een gemiddelde opbrengst op jaarbasis - exclusief koerswinsten - van 7,9 procent. HAL Holding heeft inmiddels 3,2 miljoen aandelen HAL Trust ingekocht. Dit geschiedde tegen een gemiddelde prijs van 7,58 dollar.