Hagemeyer krijgt AT&T agentschap Bondsrepubliek

Teletron GmbH in Wiesbaden, een dochter van Hagemeyer uit Naarden, heeft de exclusieve rechten verworven voor de verkoop en distributie in Duitsland van telefoontoestellen, telefoonbeantwoorders en randapparatuur onder het merk AT&T, de grootste onderneming ter wereld op dit gebied.

De geconsolideerde winst van Hagemeyer over het eerste halfjaar bedroeg 33,6 miljoen gulden bij een omzet van bijna 1,3 miljard gulden. Dit vertegenwoordigt een winststijging van ruim 26 procent vergeleken met het eerste halfjaar van 1990.