GIM-rating: KLM hoger, DAF lager

In de "GIM-soliditeitsratings' die in iedere zaterdageditie van NRC Handelsblad bij het (aandelen)weekoverzicht worden opgenomen, zijn afgelopen zaterdag de volgende wijzigingen aangebracht:

De rating van KLM werd verhoogd van B naar B+ (verbetering van de rentabiliteit van het eigen vermogen als gevolg van de 1e kwartaal-winst van 135 miljoen gulden).

De rating van Hagemeyer steeg van A naar A+ (verbetering van solvabiliteit en rentedekking) en die van Nedlloyd van C+ naar C++ (verbetering van rentabiliteit eigen vermogen en rentedekking).

De rating van DAF werd verlaagd van C+ naar C (verslechtering rentabiliteit van eigen vermogen en lagere rentedekking) en die van Grasso van B++ naar B+ (aanzienlijke daling van rentabiliteit van het eigen vermogen als gevolg van het halfjaarverlies van 3,3 miljoen gulden).